Bij kinderopvangorganisaties bestaat een groot deel van de kosten uit personeelskosten, vaak wel 65%-70%. Het beheersen van deze kosten is essentieel. KindPlanner Personeel™ geeft real-time inzicht in de bezetting over alle locaties en groepen en toont u waar, op basis van de beroepskracht-kindratio, actie nodig is. Zo krijgt u grip op uw kosten!