Eerst een quickscan

Een planning maken doet u er niet zomaar even bij. Het maken van een personeelsplanning is een tijdrovende en complexe taak. U wilt er niet aan denken dat er iets mis gaat. Doordat personeel vaak de grootste kostenpost is, kan een inefficiënte of foutieve planning grote gevolgen hebben voor de continuïteit of resultaten van uw onderneming.

Weet u waar de knelpunten liggen van uw personeelsplanning? En weet u hoe u deze kunt verbeteren? Wanneer u tegen vragenstukken aanloopt als het optimaliseren van de dekkingsgraad van uw personele bezetting, het flexibeler inzetten van uw personeel of het efficiënter inrichten van uw planningsproces, kan pLAN8 u verder helpen.

Dankzij de quickscan van pLAN8 , kunnen wij u binnen één dag inzicht geven in de huidige status van uw planningsproces én bieden we u een verbeterplan. Uiteraard kunnen we u na deze quickscan helpen met de implementatie van de verbeterpunten.

Wat kunt u verwachten van onze quickscan:

  • uw huidige planproces wordt in kaart gebracht
  • knelpunten en verbeterpunten worden voor u uitgewerkt
  • u ontvangt van ons een helder en gestructureerd plan voor het uitvoeren van de verbeterpunten

U kunt de Quickscan al aanvragen voor € 495,- excl. BTW. Indien u hierna besluit gebruik te gaan maken van één van onze oplossingen, is de quickscan kosteloos voor u!

Aarzel dus niet langer en vraag deze quickscan aan middels het formulier hiernaast!